DUBOkeur®

DUBOkeur®

Meerdere van onze topproducten hebben een onafhankelijke DUBOkeur certificering. Dit betekent een belangrijke erkenning van de duurzame eigenschappen van deze producten.

DUBOkeur
Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) beoordeelt als onafhankelijk kennisinstituut de milieu-impact van het product over zijn gehele levenscyclus op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval. Alleen de bouwproducten die milieutechnisch tot de besten behoren, komen in aanmerking voor het DUBOkeur.

Classificatie
Het NIBE hanteert een classificatie waarbij verschillende producten onderling met elkaar worden vergeleken. Het vanuit milieuoogpunt beste product krijgt altijd milieuklasse 1a. Een product komt alleen in aanmerking als het in milieuklasse 1 of 2 valt. Het DUBOkeur is dan ook uitsluitend bestemd voor echt duurzame producten.

Gecertificeerde Brander producten
Op dit moment zijn de volgende producten voorzien van het DUBOkeur:

 

Download PDF Brander Crystal
Download PDF Brander Verf- en Behangklaar
Download PDF Brava Matt
Brander Clean
Brander Tango
Brander Briljant

 

Wilt u meer informatie over de DUBOkeur certificering op onze producten?
Bestel dan kosteloos onze speciale brochure 'Vanzelfsprekend Duurzaam'