Brander behaalt DUBOkeur

01 december 2013

Brander Afbouwprodukten heeft recentelijk het Nederlandse DUBOkeur behaald voor haar producten:

Dit betekent een belangrijke erkenning van de duurzame eigenschappen van deze producten.

DUBOkeur
Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) beoordeelt als onafhankelijk kennisinstituut de milieu-impact van een bouwproduct over zijn gehele levenscyclus op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval. Alleen de bouwproducten die milieutechnisch tot de besten behoren, komen in aanmerking voor het DUBOkeur.

Echt duurzame producten
“In een tijd waarbij het onderscheiden in duurzaamheid steeds belangrijker wordt, kan het DUBOkeur een heldere en wetenschappelijke onderbouwing vormen voor het op de markt zetten van een milieuvriendelijk product”, aldus het NIBE. “Een product komt alleen in aanmerking voor het DUBOkeur als het in de milieuklasse 1 of 2 valt. Hierdoor is het DUBOkeur uitsluitend bestemd voor de echt duurzame producten. Het DUBOkeur betekent dus echt wat!”.

Trots
Brander Afbouwprodukten is bijzonder trots op het ontvangen duurzaamheidskeurmerk DUBOkeur. Dit keurmerk bevestigt officieel en onafhankelijk dat Brander Crystal (spuitpleister), Brander Verf- en Behangklaar (gladpleister) en Brava Matt (muurverf) tot de meest milieuvriendelijke producten binnen de pleister- en egalisatietoepassingen behoren. Het DUBOkeur bevestigt ook dat Brander al veel langer duurzaamheid heeft geïntegreerd in productontwikkeling en bedrijfsvoering want de producten zijn niet aangepast ten behoeve van certificering. Alle producten hebben milieuklasse 1a ontvangen.

Duurzaamheid
Brander Afbouwprodukten hecht veel waarde aan de duurzame ontwikkeling van haar producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Brander.nl/Duurzaam’