Binnen of buitenkwaliteit sierpleister

Wanneer wordt bij binnentoepassing toch voor een product met buitenkwaliteit gekozen?

Wanneer men een extra belasting van het sierpleister verwacht, zoals bijvoorbeeld regelmatige reiniging, kiest men in bepaalde gevallen bij binnentoepassing tóch voor een buitenkwaliteit. Zo kunnen Brander-sierpleisters zowel buiten als binnen toegepast worden. Brava-sierpleisters zijn binnen uitstekend toepasbaar, maar missen dus de hierboven beschreven eigenschappen, waardoor zij niet buiten toepasbaar zijn.

Is uw vraag beantwoord?

Stel een vraag

Heeft u meer vragen?

 Security code