Repareren en egaliseren

Waarom moeten reparaties van een ondergrond met kalkvrije egalisatiepleisters worden uitgevoerd?

Tip 1
Stel dat het om een reparatie gaat waarbij de beschadigde plek circa een millimeter diep is. Als u dat probleem verhelpt met mortels waarin kalk is verwerkt, zal op den duur een gedeelte ongebonden kalk naar het oppervlak trekken. Vooral in donkere tinten is deze kalk duidelijk te zien als een vlekkerige, witte plek. Daarom geven wij als raad: voer reparaties van een ondergrond altijd uit met een kalkvrije egalisatiepleister!
Kalkvrije pleisters worden vooral aanbevolen voor wanden in kleur, die afgewerkt moeten worden met een muurverf of sierpleister.

Tip 2
Voor reparaties van diepe beschadigingen kunt u het best het neutrale stukadoorgips, gemengd met kalkvrije egalisatiepleisters gebruiken.

Tip 3
Reparaties hebben, zoals bekend, een andere zuiging dan het bouwmateriaal zelf. Bij nieuwbouw is het aan te raden de gehele wand na te pleisteren met onvermengde Branderplast KV. Zo ontstaat een extra vlakke, egaal zuigende ondergrond. In andere gevallen kunnen zui-gingsverschillen genivelleerd worden door toepassing van voorstrijkmiddelen.

Is uw vraag beantwoord?

Stel een vraag

Heeft u meer vragen?

 Security code