Vocht en vorstproblemen

In het najaar en de winter onstaan vaak problemen met de verwerking en droging van spuitpleisters. Hoe zijn deze problemen te voorkomen?

Problemen ontstaan meestal door een combinatie van factoren als:

  • vochtige ondergrond
  • vochtige omgeving (te hoge relatieve luchtvochtigheid)
  • lage temperatuur van de ondergrond
  • te lage omgevingstemperatuur

Poolshoogte nemen
De problemen zijn het best te voorkomen door vroegtijdig, liefst twee weken voordat de uitvoering van het werk start, poolshoogte te nemen. Verwacht u dat het op de plaats waar u uw werkzaamheden gaat uitvoeren vochtig zal zijn? Vraag dan de aannemer verwarming en ontvochtigers te plaatsen. En: neem deze maatregelen tijdig! Een of twee dagen van tevoren verwarming en ontvochtigers plaatsen heeft meestal weinig effect. Voorts is het belangrijk om na het spuiten goed te ventileren en indien nodig nog te stoken. Verwarming en ontvochtigers kosten geld. Maar stagnatie in het werk of onvoldoende kwaliteit in het afgeleverde werk kosten meestal een veelvoud. Het is dus in het belang van de aannemer dat u op tijd en zonder storingen kwaliteitswerk kunt leveren. Met goed overleg kunt u een hoop narigheid voorkomen.

Is uw vraag beantwoord?

Stel een vraag

Heeft u meer vragen?

 Security code